Kend din kommune

Udgifter
Samsø
Samlede udgifter > Social- og sundhedsvæsen
Udgifter til social- og sundhedsvæsen 2007-2021 i løbende priser.
Samsø Kommunes udgifter til social- og sundhedsvæsen forventes at udgøre 196 mio. kr. i 2021 svarende til 53.361 kr. pr indbygger, hvilket er 10.879 kr. mere end landsgennemsnittet.
Post Andel Udvikling Udgifter
Udgifter i alt 100 % 196 mio.
Tilbud til ældre 29.73 % 58 mio.
Tilbud til voksne med særlige behov 14.31 % 28 mio.
Kontante ydelser 13.98 % 27 mio.
Revalidering 13.35 % 26 mio.
Førtidspensioner og personlige tillæg 12.39 % 24 mio.
Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.97 % 14 mio.
Dagtilbud til børn og unge 5.76 % 11 mio.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.26 % 4.4 mio.
Tilbud til udlændinge 1.11 % 2.2 mio.
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 0.13 % 0.3 mio.
Tilbud til ældre og handicappede i alt 0 % 0
Rådgivning 0 % 0
Tabellen viser Samsø Kommunes budgetterede udgifter for 2021. For hver post er udgiften beregnet som nettoudgift før eventuel statsrefusion og ikke fratrukket eventuelle positive nettobeløb på drifts- og anlægskonti, eller i forhold til renter, finansforskydninger og finansiering. Udgiftsposterne er summeret sammen efter funktion og hovedkonti.
Placer musen på et beløb for at se hvordan beløbet er sammensat efter udgiftstype (såkaldt "dranst"). De historiske tal er regnskabstal angivet i løbende priser. Udgifterne er ikke korrigeret med henblik på at rense for ændret opgaveportefølje som følge af lov. Der tages desuden forbehold for historiske justeringer af retningslinierne for kommunernes konteringspraksis.
Landsgennemsnittet er beregnet som den gennemsnitlige udgift pr indbygger, store kommuner vægter således mere end mindre. Kommunernes budgetter er indhentet fra Danmarks Statistik, hvortil kommunerne ifølge lov indberetter budgetoplysninger for indenrigsministeriet. Kommunernes faktiske udgifter kan afvige fra det budgetterede.