Kend din kommune

Udgifter
Samsø
Samlede udgifter > Trafik og infrastruktur
Udgifter til trafik og infrastruktur 2007-2021 i løbende priser.
Samsø Kommunes udgifter til trafik og infrastruktur forventes at udgøre 27 mio. kr. i 2021 svarende til 7.237 kr. pr indbygger, hvilket er 4.805 kr. mere end landsgennemsnittet.
Post Andel Udvikling Udgifter
Udgifter i alt 100 % 27 mio.
Kollektiv trafik 46.49 % 12 mio.
Kommunale veje 23.77 % 6.3 mio.
Havne 20.3 % 5.4 mio.
Fælles funktioner 9.44 % 2.5 mio.
Tabellen viser Samsø Kommunes budgetterede udgifter for 2021. For hver post er udgiften beregnet som nettoudgift før eventuel statsrefusion og ikke fratrukket eventuelle positive nettobeløb på drifts- og anlægskonti, eller i forhold til renter, finansforskydninger og finansiering. Udgiftsposterne er summeret sammen efter funktion og hovedkonti.
Placer musen på et beløb for at se hvordan beløbet er sammensat efter udgiftstype (såkaldt "dranst"). De historiske tal er regnskabstal angivet i løbende priser. Udgifterne er ikke korrigeret med henblik på at rense for ændret opgaveportefølje som følge af lov. Der tages desuden forbehold for historiske justeringer af retningslinierne for kommunernes konteringspraksis.
Landsgennemsnittet er beregnet som den gennemsnitlige udgift pr indbygger, store kommuner vægter således mere end mindre. Kommunernes budgetter er indhentet fra Danmarks Statistik, hvortil kommunerne ifølge lov indberetter budgetoplysninger for indenrigsministeriet. Kommunernes faktiske udgifter kan afvige fra det budgetterede.