Kend din kommune

Udgifter
Herlev
Samlede udgifter
Samlede udgifter 2007-2021 i løbende priser.
Herlev Kommune har et samlet budget på 2.4 mia., det svarer til 81.974 kr. pr indbygger, hvilket er 4.779 kr. mere end landsgennemsnittet.
Post Andel Udvikling Udgifter
Udgifter i alt 100 % 2.4 mia.
Social- og sundhedsvæsen 52.77 % 1.3 mia.
Undervisning og kultur 19.27 % 457 mio.
Administration m.v. 11.61 % 275 mio.
Sygehusvæsen og sygesikring 7.46 % 177 mio.
Trafik og infrastruktur 3.09 % 73 mio.
Byudvikling, bolig og miljø 3.01 % 71 mio.
Balanceforskydninger 2.15 % 51 mio.
Forsyningsvirksomhed 0.36 % 8.5 mio.
Renter, tilskud, udligning og skatter 0.28 % 6.7 mio.
Tabellen viser Herlev Kommunes budgetterede udgifter for 2021. For hver post er udgiften beregnet som nettoudgift før eventuel statsrefusion og ikke fratrukket eventuelle positive nettobeløb på drifts- og anlægskonti, eller i forhold til renter, finansforskydninger og finansiering. Udgiftsposterne er summeret sammen efter funktion og hovedkonti.
Placer musen på et beløb for at se hvordan beløbet er sammensat efter udgiftstype (såkaldt "dranst"). De historiske tal er regnskabstal angivet i løbende priser. Udgifterne er ikke korrigeret med henblik på at rense for ændret opgaveportefølje som følge af lov. Der tages desuden forbehold for historiske justeringer af retningslinierne for kommunernes konteringspraksis.
Landsgennemsnittet er beregnet som den gennemsnitlige udgift pr indbygger, store kommuner vægter således mere end mindre. Kommunernes budgetter er indhentet fra Danmarks Statistik, hvortil kommunerne ifølge lov indberetter budgetoplysninger for indenrigsministeriet. Kommunernes faktiske udgifter kan afvige fra det budgetterede.