Kend din kommune

Udgifter
København
Samlede udgifter
Samlede udgifter 2007-2021 i løbende priser.
Københavns Kommune har et samlet budget på 48 mia., det svarer til 74.810 kr. pr indbygger, hvilket er 2.386 kr. mindre end landsgennemsnittet.
Post Andel Udvikling Udgifter
Udgifter i alt 100 % 48 mia.
Social- og sundhedsvæsen 55.18 % 26 mia.
Undervisning og kultur 15.04 % 7.2 mia.
Administration m.v. 14.08 % 6.7 mia.
Sygehusvæsen og sygesikring 6.82 % 3.3 mia.
Trafik og infrastruktur 3.08 % 1.5 mia.
Byudvikling, bolig og miljø 3.04 % 1.4 mia.
Balanceforskydninger 1.94 % 927 mio.
Forsyningsvirksomhed 0.52 % 248 mio.
Renter, tilskud, udligning og skatter 0.3 % 141 mio.
Tabellen viser Københavns Kommunes budgetterede udgifter for 2021. For hver post er udgiften beregnet som nettoudgift før eventuel statsrefusion og ikke fratrukket eventuelle positive nettobeløb på drifts- og anlægskonti, eller i forhold til renter, finansforskydninger og finansiering. Udgiftsposterne er summeret sammen efter funktion og hovedkonti.
Placer musen på et beløb for at se hvordan beløbet er sammensat efter udgiftstype (såkaldt "dranst"). De historiske tal er regnskabstal angivet i løbende priser. Udgifterne er ikke korrigeret med henblik på at rense for ændret opgaveportefølje som følge af lov. Der tages desuden forbehold for historiske justeringer af retningslinierne for kommunernes konteringspraksis.
Landsgennemsnittet er beregnet som den gennemsnitlige udgift pr indbygger, store kommuner vægter således mere end mindre. Kommunernes budgetter er indhentet fra Danmarks Statistik, hvortil kommunerne ifølge lov indberetter budgetoplysninger for indenrigsministeriet. Kommunernes faktiske udgifter kan afvige fra det budgetterede.