Kend din kommune

Sammenlign med
Der foretages en sammenligning af kommunernes samlede nettoudgifter for hver budgetpost. Nettoudgiften er de samlede udgifter (driftudgifter, ænlægsudgifter mv.) fratrukket eventuel statsrefusion, renteindtægter, beløb på anlægskonti eller anden indtægt. Posterne er herefter lagt sammen og grupperet efter hovedkonti. Er nettoudgiften angivet som negativ, svarer det til at kommunen har en nettoindtægt på den givne post.
De historiske tal er regnskabstal angivet i løbende priser. Udgiftsposterne er ikke korrigeret med henblik på at rense for ændret opgaveportefølje som følge af lov. Der tages desuden forbehold for historiske justeringer af retningslinierne for kommunernes konteringpraksis.
Kommunernes budgetter er indhentet fra Danmarks Statistik, hvortil kommunerne ifølge lov indberetter budgetoplysninger for indenrigsministeriet. Kommunernes faktiske udgifter kan afvige fra det budgetterede.