Kend din kommune

Rebild
Budget 2021
Sådan bruger Rebild pengene

Lave udgifter til fritidsfaciliteter og kollektiv trafik - høje til natur- og miljøbeskyttelse.

Rebild Kommune har 30.518 indbyggere og et årligt budget på 2 mia. kroner. Fratrækkes den kommunale udligning er Rebild det sted i landet, der har budgetteret med de fjerdelaveste udgifter pr. indbygger i 2021. Budgettet er fordelt på ni hovedposter, hvoraf den største post er social- og sundhedsvæsen. 22 procent går til undervisning og kultur og 11 procent til administration.

Rebild er en af de fattigere kommuner med skatteindtægter pr. indbygger på 4.803 kroner under gennemsnittet. En del af forskellene mellem kommunernes indtægtsgrundlag og udgiftsbehov justeres via den kommunale udligningsordning. Rebild modtager 490 mio. kroner fra denne.

Billige fritidsfaciliteter
Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Rebild få penge på fritidsfaciliteter: 5 kroner pr. indbygger eller 498 kroner mindre end gennemsnittet. Udgifterne omfatter opførsel og drift af stadions, idrætsanlæg, svømmehaller og andre fritidsfaciliteter. Kun Samsø, Hjørring og Bornholm bruger mindre på fritidsfaciliteter end Rebild.

Et andet område, hvor kommunen bruger få penge, er kollektiv trafik, hvor der i 2021 er budgetteret med udgifter for 10 mio. kroner. Under udgiftsposten hører kommunal støtte til busdrift eventuelle lufthavne og færger. Rebild bruger ottendemindst pr. indbygger på dette område.

Omvendt bruger kommunen mange penge på natur- og miljøbeskyttelse. Hele 237 kroner pr. indbygger er i år afsat til dette formål. Udgiftsposten omfatter oprydning af forurenede grunde, tilsyn og overvågningsopgaver på miljøområdet samt den kommunale naturbeskyttelsesindsats.

Rebild adskiller sig desuden fra landets øvrige kommuner ved at have relativt høje udgifter til musikarrangementer og relativt lave udgifter til folkebiblioteker, boligsikring, personer med særlige behov samt sygedagpenge.

Artiklen er genereret på baggrund af tal for kommunernes budgetter 2021.
Forklaring
Figuren viser Rebild Kommunes udgifter. For hver post er udgiften beregnet som nettoudgift fratrukket eventuel statsrefusion, renteindtægter, beløb på anlægskonti eller anden indtægt. Posterne er herefter lagt sammen og grupperet efter hovedkonti.

Kommunernes budgetter er indhentet fra Danmarks Statistik, hvortil kommunerne ifølge lov indberetter budgetoplysninger for indenrigsministeriet. Kommunernes faktiske udgifter kan afvige fra det budgetterede.

Boble-diagrammet og ikoner er baseret på kode fra Bubbletree library.
Henter data...