Kend din kommune

Albertslund
Budget 2021
Sådan bruger Albertslund pengene

Høje udgifter til personer med særlige behov samt dagtilbud til børn og unge - lave til kollektiv trafik.

Albertslund Kommune har 27.366 indbyggere og et årligt budget på 2.6 mia. kroner. Fratrækkes den kommunale udligning er Albertslund det sted i landet, der har budgetteret med de fjerdestørste udgifter pr. indbygger i 2021. Budgettet er fordelt på ni hovedposter, hvoraf den største post er social- og sundhedsvæsen. 17 procent går til undervisning og kultur og 12 procent til administration.

Albertslund er en af de rigere kommuner med skatteindtægter pr. indbygger på 519 kroner over gennemsnittet. En del af forskellene mellem kommunernes indtægtsgrundlag og udgiftsbehov justeres via den kommunale udligningsordning. Albertslund modtager 1 mia. kroner fra denne.

Anlægsudgifterne i kommunen er høje set i forhold til driftsudgifterne, kun i fire af landets kommuner er de større.

Høje udgifter til personer med særlige behov
Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner har Albertslund høje udgifter til personer med særlige behov: 13.686 kroner pr. indbygger eller 4.866 kroner mere end gennemsnittet. Posten omfatter en række tilbud herunder plejefamilier, botilbud, forebyggende foranstaltninger, ledsagerordninger og samværstilbud. Kun Lolland bruger flere penge på personer med særlige behov end Albertslund.

Et andet udgiftstungt område er dagtilbud til børn og unge, hvor der i 2021 er budgetteret med udgifter for 195 mio. kroner. Posten omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber. Albertslund bruger tredjeflest pr. indbygger på dette formål.

Omvendt bruger kommunen knap så mange penge på kollektiv trafik. Kun 582 kroner pr. indbygger er i år afsat til dette formål. Under udgiftsposten hører kommunal støtte til busdrift eventuelle lufthavne og færger.

Albertslund adskiller sig desuden fra landets øvrige kommuner ved at have relativt høje udgifter til fritidsfaciliteter, musikarrangementer, tandpleje, folkebiblioteker, boligsikring samt sekretariat og forvaltninger.

Artiklen er genereret på baggrund af tal for kommunernes budgetter 2021.
Forklaring
Figuren viser Albertslund Kommunes udgifter. For hver post er udgiften beregnet som nettoudgift fratrukket eventuel statsrefusion, renteindtægter, beløb på anlægskonti eller anden indtægt. Posterne er herefter lagt sammen og grupperet efter hovedkonti.

Kommunernes budgetter er indhentet fra Danmarks Statistik, hvortil kommunerne ifølge lov indberetter budgetoplysninger for indenrigsministeriet. Kommunernes faktiske udgifter kan afvige fra det budgetterede.

Boble-diagrammet og ikoner er baseret på kode fra Bubbletree library.
Henter data...