Kend din kommune

Randers
Budget 2017
Vælg kommune
Sådan bruger Randers pengene

Lave udgifter til sekretariat og forvaltninger samt beskæftigelsesindsats - høje til sygedagpenge.

Randers Kommune har 98.118 indbyggere, hvilket gør kommunen til landets ottendestørste kommune. Kommunen har et årligt budget på 6.3 mia. kroner. Budgettet er fordelt på ni hovedposter, hvoraf den største post er social- og sundhedsvæsen. 18 procent går til undervisning og kultur og 11 procent til administration.

Randers har målt pr. indbygger den tiendelaveste skatteindtægt, og er den kommune, der modtager tiendeflest penge pr. indbygger fra den kommunale udligningsordning. Den kommunale udligningsordning har til formål at udligne forskellene mellem kommunernes finansieringsmuligheder og udgiftsbehov.

Billig administration
Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Randers få penge på sekretariat og forvaltninger: 2.031 kroner pr. indbygger eller 705 kroner mindre end gennemsnittet. Posten omfatter blandt andet kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor og forskellige stabsfunktioner. Kun syv kommuner bruger mindre på sekretariat og forvaltninger end Randers.

Et andet område, hvor kommunen bruger få penge, er beskæftigelsesindsats, hvor der i 2017 er budgetteret med udgifter for 65 mio. kroner. Arbejdsmarkedsforanstaltningerne omfatter blandt andet drift af jobcentre, løntilskud til ansatte i kommuner og seniorjob. Randers bruger 12. mindst pr. indbygger på dette område.

Omvendt bruger kommunen mange penge på sygedagpenge. Hele 1.516 kroner pr. indbygger er i år afsat til dette formål.

Randers adskiller sig desuden fra landets øvrige kommuner ved at have relativt høje udgifter til boligsikring og relativt lave udgifter til tandpleje, veje samt personer med særlige behov.

Artiklen er genereret på baggrund af tal for kommunernes budgetter 2017.
Forklaring
Figuren viser Randers Kommunes udgifter. For hver post er udgiften beregnet som nettoudgift fratrukket eventuel statsrefusion, renteindtægter, beløb på anlægskonti eller anden indtægt. Posterne er herefter lagt sammen og grupperet efter hovedkonti.

Kommunernes budgetter er indhentet fra Danmarks Statistik, hvortil kommunerne ifølge lov indberetter budgetoplysninger for indenrigsministeriet. Kommunernes faktiske udgifter kan afvige fra det budgetterede.

Boble-diagrammet og ikoner er baseret på kode fra Open Knowledge Foundations Bubbletree library.
Henter data...